På helsenorge.no er det mulig å bestille videokonsultasjon. Det blir da sendt ut en sms kort tid før timen med informasjon om pålogging med bank-id. Det koster vanlig konsultasjonstakst, som blir oppkrevet på Vipps etter timen.