Legesentret tilbyr reisevaksiner. Ta kontakt til legesentret for nærmere informasjon.