Legesentret tilbyr enkelte reisevaksiner. Ta kontakt til legesentret for nærmere informasjon.