Legesentret har vaksinekvelder på høsten før influensasesongen. Informasjon blir lagt ut på hjemmesiden.