Legene:

Edda Legesenter er et universitetslegesenter.  Fem av legene på Edda Legesenter er spesialister i allmennmedisin, og en er under spesialisering. Legene har i tillegg ansettelse som universitetslektorer på medisinsk fakultet, NTNU. En stor del av undervisningen av legestudenter foregår på legesentret, og det vil derfor ofte være studenter til stede.

Pasienter som har bestilt seg time kan bli tilbudt å delta i studentundervisningen, men dette er frivillig.

Ola Storrø f. 1955

Lege, spesialist i allmennmedisin

Praksis mandag, tirsdag og onsdag.

 

Nick Aakre Faradonbeh. f. 1964                             

Lege, spesialist i allmennmedisin

Praksis mandag, onsdag og fredag.

Studentundervisning tirsdag og torsdag.                                          

 

Jørgen Urnes f. 1959

Lege, spesialist i allmennmedisin

Praksis mandag, torsdag og fredag.

Studentundervisning tirsdag og onsdag.

  

 

Marit Rye f. 1972

Lege, spesialist i allmennmedisin

Praksis tirsdag, onsdag og fredag.

Studentundervisning mandag og torsdag

Wenche Haugen f. 1971

Lege, spesialist i allmennmedisin

Praksis mandag, onsdag og torsdag.

Studentundervisning tirsdag og fredag.

 

Ingvild Hoggen Meland f. 1988

Lege i spesialisering

Praksis mandag, onsdag og fredag.