Noen av legene har åpent for e-konsultasjon.
Pris: Vanlig konsultasjonstakst.
Det er 5 dagers svartid på e-konsultasjoner.