Legetime kan bestilles på Helsenorge.no. Her kan du velge vanlig konsultasjon med oppmøte eller videokonsultasjon. 

Faste medisiner kan bestilles på Helsenorge.no