Legetime kan bestilles på Helsenorge.no. Her kan du velge vanlig konsultasjon med oppmøte eller videokonsultasjon. 

Ved spørsmål om sykemelding kan du ta kontakt på telefon 73831900 for å avtale time/videotime. 

Faste medisiner kan bestilles på http://helsenorge.no